Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Wyświetla najczęściej polubioną zawartość w 12/14/19 uwzględniając wszystkie działy

  1. 1 punkt
    To tylko zalążek macierzy. Dużo bardziej rozbudowali to dopiero w GMS2
  2. 1 punkt
    A tak po za tym to "ruchdrzwi" zdefiniowałeś jako stopnie a funckja sin() za parametr kąta przyjmuje radiany. funkcja dsin() przyjmuje stopnie
  3. 1 punkt
    1. Źle używasz trygonometrii do obracania wektorów, potrzebne są 2 funkcje trygonometryczne, cos i sin, coś takiego: // x' = x * cos α - y * sin α // y' = x * sin α + y * cos α var angle = degtorad(ruchdrzwi); var rx = cos(angle); var ry = sin(angle); d3d_draw_wall( x - 4 * rx, y - 4 * ry, 25, x + 4 * rx, y + 4 * ry, 10, sprite_get_texture(spr_drzwi,1), 1, 1 ) 2. Użyj macierzy, macierze są super // Wersja powyższego rozwiązania, ale przedstawione jako macierz: // [cos α -sin α] // [sin α cos α] var angle = degtorad(ruchdzwi); d3d_transform_set_rotation_z(angle); d3d_transform_add_translation(x, y); d3d_draw_wall(-4, 0, 25, 4, 0, 10, sprite_get_texture(spr_drzwi, 1), 1, 1) d3d_transform_set_identity();
×