Skocz do zawartości
 • Ogłoszenia

 • Gdzie świętować urodziny GMCLANu   26 użytkowników zagłosowało

  1. 1. Gdzie świętować urodziny GMCLANu


   • Warszawa (bo w centrum)
   • Szczecin (bo tam mieszka Ranma i narodził się GMCLAN)

  Żeby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować. Zobacz temat
kt1117

Kalkulator (równań kwadratowych)

Rekomendowane odpowiedzi

kt1117    0

Piszę kalkulator w C++, i jak ma mi podać wynik, wyskakuje okienko "Nie wysyłaj", kod plik to:

 

#include <windows.h>
#include <string>
#include <cmath>
#define ID_PRZYCISK16 100
#define ID_PRZYCISK15 101
#define ID_PRZYCISK14 102
#define ID_PRZYCISK13 103
#define ID_PRZYCISK12 104
#define ID_PRZYCISK11 105
#define ID_PRZYCISK10 106
#define ID_PRZYCISK9 107
#define ID_PRZYCISK8 108
#define ID_PRZYCISK7 109
#define ID_PRZYCISK6 110
#define ID_PRZYCISK5 111
#define ID_PRZYCISK4 112
#define ID_PRZYCISK3 113
#define ID_PRZYCISK2 114
#define ID_PRZYCISK1 115
using namespace std;
HWND hPrz1;
HWND hPrz2;
HWND hPrz3;
HWND hPrz4;
HWND hPrz5;
HWND hPrz6;
HWND hPrz7;
HWND hPrz8;
HWND hPrz9;
HWND hPrzRown;
HWND hPrzycX;
HWND hPrzycX2;
HWND hPrzDz;
HWND hPrzRaz;
HWND hPrzDod;
HWND hPrzMin;
HWND hRownanie;
HWND hwnd;
HWND hWynik;
WNDPROC g_OldWndProc;
HDC S1;
HDC S2;
const char* bufor;
int dl;
std::string strTekst;
int a;
int b;
int c;
int s;
int ss;
long double x;
long double xx;
int bb;
int buf;
int zmienna;
int ost=0;
int zmiennab;
int zmiennaa;
int zmiennac;
int x1;
int x2;

int pot(int d,int e)
{
    int f=d;
    int g;
    for(g;g<e;g++)
    {
        d=d*f;
    }
    return d;
};
int liczrown1(int a,int b, int c);
int liczrown1(int a,int b, int c)
{
    int s;
    int ss;
    long double x;
    long double xx;
    int bb;
    int buf;
    s=pot(b,2)-4*a*c;
    ss=4*a;
    ss=ss*c;
    s=s-ss;
    bb=b*-1;
    buf=2*a;

    if (s>0)
    {
        x=bb-pow(s,0.5);
        x=x/buf;
    }
    if (s==0)
    {
        x=bb/buf;
    }
    if (s<0)
    {
        x=0;
    }

    return x;
}
int liczrown2(int a,int b ,int c)
{
    int s;
    int ss;
    long double x;
    long double xx;
    int bb;
    int buf;
    s=pot(b,2)-4*a*c;
    ss=4*a;
    ss=ss*c;
    s=s-ss;
    bb=b*-1;
    buf=2*a;

    if (s>0)
    {
        xx=bb+pow(s,0.5);
        xx=x/buf;
    }
    return xx;
}

/*  Declare Windows procedure  */
LRESULT CALLBACK NewWndProc( HWND hwnd, UINT mesg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

/*  Make the class name into a global variable  */
char szClassName[ ] = "CodeBlocksWindowsApp";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPSTR lpszArgument,
                     int nCmdShow)
{
                   /* This is the handle for our window */
    MSG messages;            /* Here messages to the application are saved */
    WNDCLASSEX wincl;        /* Data structure for the windowclass */

    /* The Window structure */
    wincl.hInstance = hThisInstance;
    wincl.lpszClassName = szClassName;
    wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;      /* This function is called by windows */
    wincl.style = CS_DBLCLKS;                 /* Catch double-clicks */
    wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

    /* Use default icon and mouse-pointer */
    wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
    wincl.lpszMenuName = NULL;                 /* No menu */
    wincl.cbClsExtra = 0;                      /* No extra bytes after the window class */
    wincl.cbWndExtra = 0;                      /* structure or the window instance */
    /* Use Windows's default colour as the background of the window */
    wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

    /* Register the window class, and if it fails quit the program */
    if (!RegisterClassEx (&wincl))
        return 0;

    /* The class is registered, let's create the program*/
    hwnd = CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           szClassName,         /* Classname */
           "Code::Blocks Template Windows App",       /* Title Text */
           WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
           CW_USEDEFAULT,       /* Windows decides the position */
           CW_USEDEFAULT,       /* where the window ends up on the screen */
           544,                 /* The programs width */
           375,                 /* and height in pixels */
           HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */
           NULL,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    /* Make the window visible on the screen */
    ShowWindow (hwnd, nCmdShow);
    hPrz1=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "1",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK1,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrz2=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "2",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           50,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK2,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz3=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "3",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           100,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK3,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrz4=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "4",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           100,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK4,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrz5=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "5",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           50,       /* Windows decides the position */
           100,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK5,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz6=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "6",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           100,       /* Windows decides the position */
           100,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK6,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz7=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "7",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           150,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK7,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz8=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "8",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           50,       /* Windows decides the position */
           150,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK8,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz9=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "9",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           100,       /* Windows decides the position */
           150,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK9,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrzRown=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "=",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           200,       /* where the window ends up on the screen */
           150,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK13,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrzycX=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "X",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           150,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK10,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrzycX2=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "X^2",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           150,       /* Windows decides the position */
           100,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK11,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    //hPrzDz=CreateWindowEx (
      //     0,                   /* Extended possibilites for variation */
        //   "BUTTON",         /* Classname */
          // "/",       /* Title Text */
        //   WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
          // 220,       /* Windows decides the position */
   //        150,       /* where the window ends up on the screen */
     //      50,                 /* The programs width */
       //    50,                 /* and height in pixels */
         //  hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
    //       NULL,                /* No menu */
      //     hThisInstance,       /* Program Instance handler */
        //   NULL                 /* No Window Creation data */
          // );
    //hPrzRaz=CreateWindowEx (
          // 0,                   /* Extended possibilites for variation */
          // "BUTTON",         /* Classname */
          // "*",       /* Title Text */
         //  WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
       //    220,       /* Windows decides the position */
           //200,       /* where the window ends up on the screen */
         //  50,                 /* The programs width */
           //50,                 /* and height in pixels */
          // hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
        //   NULL,                /* No menu */
        //   hThisInstance,       /* Program Instance handler */
        //   NULL                 /* No Window Creation data */
        //   );


    /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
    //hPrzMin=CreateWindowEx (
           //0,                   /* Extended possibilites for variation */
           //"BUTTON",         /* Classname */
           //"-",       /* Title Text */
           //WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           //220,       /* Windows decides the position */
          // 100,       /* where the window ends up on the screen */
          // 50,                 /* The programs width */
         //  50,                 /* and height in pixels */
          // hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
          // NULL,                /* No menu */
          // hThisInstance,       /* Program Instance handler */
         //  NULL                 /* No Window Creation data */
         //  );

    hPrzDod=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "+",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           220,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK12,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hRownanie=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "STATIC",         /* Classname */
           "",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           0,       /* where the window ends up on the screen */
           270,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           NULL,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hWynik=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "STATIC",         /* Classname */
           "",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           250,       /* where the window ends up on the screen */
           270,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           NULL,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
           S1=GetDC(hRownanie);
           S2=GetDC(hWynik);
           while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
    {
        /* Translate virtual-key messages into character messages */
        TranslateMessage(&messages);
        /* Send message to WindowProcedure */
        DispatchMessage(&messages);
    }

    /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
    return messages.wParam;
}


/*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch (message)                  /* handle the messTextOut (S1,0, 0, bufor,dl);ages */
    {


        case WM_COMMAND:
        switch( wParam )
             {
                 case 100:break;

                 case 101:break;
                 case 102:break;
                 case 103:
                            strTekst+="=0";
                            dl++;
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            x1=liczrown1(zmiennaa,zmiennab,zmiennac);
                            x2=liczrown2(zmiennaa,zmiennab,zmiennac);
                             int s;
    int ss;
    long double x;
    long double xx;
    int bb;
    int buf;
    s=pot(b,2)-4*a*c;
    ss=4*a;
    ss=ss*c;
    s=s-ss;
    bb=b*-1;
    buf=2*a;

    if (s>0)
    {
        x=bb-pow(s,0.5);
        x=x/buf;
    }
    if (s==0)
    {
        x=bb/buf;
    }
    if (s<0)
    {
        x=0;
    }
    x1=(char) x;
                            MessageBox(hwnd,(const char*) x1,"WYNIK",NULL );
                 break;
                 case 104:if (dl<33)
                            {
                                if (dl!=0)
                                {
                            if (ost==0)
                            {
                                zmiennac+=zmienna;
                                zmienna=0;
                            }
                            strTekst+="+";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            }
                            }

                 break;

                 break;
                 case 105:if (dl<33)
                            {
                            if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                                zmiennaa+=1;
                            }
                            else
                            {
                                zmiennaa+=zmienna;
                                zmienna=0;
                            }

                            strTekst+="x^2";
                            dl++;
                            dl++;
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=2;
                            }
                            }

                 break;
                 case 106:if (dl<33)
                 {
                            if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                                zmiennab+=1;
                            }
                            else
                            {
                                zmiennab+=zmienna;
                                zmienna=0;
                            }

                            strTekst+="x";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=1;
                            }
                 }
                            break;
                           break;
                 case 107:
                            if (dl<33)
                            {
                            if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=9;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+9;
                            }

                            strTekst+="9";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }

                            break;

                 case 108:
                            if (dl<33)
                            {
                             if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=8;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+8;
                            }
                            strTekst+="8";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            break;
                 case 109:
                            if (dl<33)
                            {
                             if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=7;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+7;
                            }
                            strTekst+="7";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }break;
                 case 110:
                                if (dl<33)
                            {
                                  if (ost==0)
                            {
                                if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=6;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+6;
                            }
                            strTekst+="6";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }
                            break;

                 case 111:
                            if (dl<33)
                            {
                               if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=5;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+5;
                            }
                            strTekst+="5";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }
                            break;
                 case 112:
                            if (dl<33)
                            {
                               if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=4;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+4;
                            }
                            strTekst+="4";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }break;
                 case 113:
                            if (dl<33)
                            {
                              if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=3;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+3;
                            }
                            strTekst+="3";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }
                            break;
                 case 114:
                            if (dl<33)
                            {
                                  if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=2;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+2;
                            }
                            strTekst+="2";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }break;
                 case 115:
                            if (dl<33)
                            {
                                 if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=1;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+1;
                            }
                            strTekst+="1";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }
                            break;
             }} break;

        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage (0);       /* send a WM_QUIT to the message queue */
            break;
        default:                      /* for messages that we don't deal with */
            return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
    }
    return 0;
}

, błędów, nie ma jest za to kilka ostrzeżeń, których nie zdążyłem przeczytać.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
gnysek    31
błędów, nie ma jest za to kilka ostrzeżeń, których nie zdążyłem przeczytać.

kilka ostrzeżeń, których nie zdążyłem przeczytać.

których nie zdążyłem przeczytać.

nie zdążyłem

 

To w czym ty kompilujesz, że nie możesz logów przejrzeć? Może kwestia zakładki (bo w konsoli tekst to już na pewno by został)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
kt1117    0

Kompiluje w Code::Blocks, po kompilacji, ostrzeżenia się usuwają i nie mogę ich przejrzeć, ale mam pomysł, specjalnie zrobię błąd, to może uda mi się przeczytać.

E:

Jedno variable unused i jedno statement has no effect.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
ΨΧΞ    0

jasna cholero, nie dziel przez zero!

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
kt1117    0

Gdzie dzielę przez zero? Nie mogę tego znaleść, chyba, że x=x/buf.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Will    0

A co to litania? Życie trzeba sobie ułatwiać a nie utrudniać ;) Uporządkuj całość+użyj debuggera i problem sam się rozwiąże.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
kt1117    0

Spróbuje użyć debugera, ale kod to się sam taki długi zrobił. ;) Nie chciało mi się za ardzo pisać to skopiowałem funkcje tworzenia okna, ale krótszym kodem to chyba nie idzie tego zrobić.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Tymon    4

Samo wpisywanie liczb można by było uprościć. Po za tym, po co do takiego programu winapi? Na konsoli nie można?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
ΨΧΞ    0

Tymek, interfejs jednak się liczy jeśli program ma być user-friendly

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Tymon    4

A co, konsola to jest niby wrogo nastawiona?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
ΨΧΞ    0

tymek, wiekszosc uzytkownikow przeciez nie zna i nie zamierza w ogole poznawac konsoli, czytaj: glownie kobiety

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
kt1117    0

No ja chciałem dać możliwość podania dowolnego równania, a potem doprowadził bym to równanie podane przez użytkownika do stanu:

ax^2+bx+c=0

i wtedy już jest z górki, bo tylko liczę.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Mazzir    0

O Boze. Wyjdz.

 

Chce ci sie z tym meczyc ? I to jeszcze z WinAPI ? Gratuluje wytrwalosci :D

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
kt1117    0

Mam coś podobnego napisanego w gml'u, i w roli wprawki chciałem to sobie przepisać na C++. Na razie dawno w tym nie siedziałem, bo nie mam pomysłu jak poprawić te błędy.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się tutaj

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

×