IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

 
Reply to this topicStart new topic
Niechciane reklamy z IE
bartas
post 9.10.2009 - 22:33
Post #1


Major User
****

Wiek: 2008 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 293
Dołączył: 1.08.2007
Skąd: Warszawa
Team: EvoGames
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Mam problem, gdy sobie normalnie surfuje w internecie (Firefox) to co jakiś czas wyskakują mi jakies reklamy z IE (jakies pierdoły, gry online itp). Szukałem w google, ale wszędzie podawali swoje logi z HiJackThis więc i ja podaje smile.gif

KOD
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:29:56, on 2009-10-09
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Users\Bartek.bartek-computer\nhomhy.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Windows\System32\wpcumi.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2 .exe
C:\Users\Bartek.bartek-computer\Desktop\vtt\visualtooltip .exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN
C:\Windows\system32\igfxtray.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
C:\Users\Bartek.bartek-computer\Desktop\gmote\gmote     .exe
C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\openvpntray.exe
C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Users\BARTEK~1.BAR\AppData\Local\Temp\ctv154.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Windows\system32\hkcmd.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Windows\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe,C:\Users\Bartek.bartek-computer\nhomhy.exe \s
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Hotspot Shield Toolbar - {c95a4e8e-816d-4655-8c79-d736da1adb6d} - C:\Program Files\Hotspot_Shield\tbHots.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O2 - BHO: Hotspot Shield Class - {F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170} - C:\Program Files\Hotspot Shield\hssie\HssIE.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O3 - Toolbar: Hotspot Shield Toolbar - {c95a4e8e-816d-4655-8c79-d736da1adb6d} - C:\Program Files\Hotspot_Shield\tbHots.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O3 - Toolbar: (no name) - {8892C699-6978-4DD9-8EB2-951C93DB4F62} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StartupDelayer] "C:\Program Files\r2 Studios\Startup Delayer\Startup Launcher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VisualTooltip] C:\Users\Bartek.bartek-computer\Desktop\vtt\VisualToolTip.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lxaga] C:\Windows\system32\lxaga.exe \u
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [gmote] C:\Users\Bartek.bartek-computer\Desktop\gmote\gmote    .exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [SSS2006] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2006\SSS2006.exe" -firstboot (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [SSS2006] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2006\SSS2006.exe" -firstboot (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SSS2006] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2006\SSS2006.exe" -firstboot (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SSS2006] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2006\SSS2006.exe" -firstboot (User 'Default user')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O9 - Extra button: Password Administration Box - {A26ABCF0-1C8F-46e7-A67C-0489DC21B9CC} - C:\Program Files\Lenovo\VeriFace\OpenWnd.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Password Administration Box - {A26ABCF0-1C8F-46e7-A67C-0489DC21B9CC} - C:\Program Files\Lenovo\VeriFace\OpenWnd.exe (file missing)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O13 - Gopher Prefix:
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c99735e3958f0) (gupdate1c99735e3958f0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Hotspot Shield Service (HotspotShieldService) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
O23 - Service: Hotspot Shield Routing Service (HssSrv) - AnchorFree Inc. - C:\Program Files\Hotspot Shield\HssWPR\hsssrv.exe
O23 - Service: Hotspot Shield Tray Service (HssTrayService) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\HssTrayService.EXE
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: PCProxy - Unknown owner - C:\Windows\system32\PCProxy.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\Windows\system32\UAService7.exe
O23 - Service: VideoAcceleratorService - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe
O23 - Service: Stardock WindowBlinds (WindowBlinds) - Stardock Corporation - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\VistaSrv.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 11618 bytes

Co z tym zrobić?


--------------------
piszcie mój nick małą literą :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
post 9.10.2009 - 22:33
Post #

Wiek:Uploader


Pani kontekstowa pokazuje swe wdzięki tylko w Valhalli lub wszędzie jeżeli nie jesteś zalogowany(a)! :3
Go to the top of the page
 
Quote Post
Makary155
post 10.10.2009 - 10:38
Post #2


Oh noez !
*********

Wiek: 27 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 1,563
Dołączył: 15.11.2006
Skąd: Cieniste wzgórza Michrowa
Team: MakSoft, Pure Studio
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


AdBlock zainstaluj


--------------------
Slash, jestem Makary a nie Markar, execute_shell to twojej mózgownicy, proszę :)

Blog | DeviantART
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ranmus
post 10.10.2009 - 10:50
Post #3


Boss Crew
Ikona grupy

Wiek: 33 lata
Grupa: Administratorzy
Postów: 3,186
Dołączył: 31.05.2004
Skąd: Szczecin
Team: gear-studio.com
Uploader


Za dużo toolbarów do IE, które pewnie wywołują te reklamy. W ogóle więcej zbędnych usług nie dało się już wgrać?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bartas
post 10.10.2009 - 11:08
Post #4


Major User
****

Wiek: 2008 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 293
Dołączył: 1.08.2007
Skąd: Warszawa
Team: EvoGames
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


żadnych usług nie wgrywałem, do IE też nie instalowałem żadnych toolbarów i tak jak już mówiłem nie używam IE więc nie wiem skąd one.
EDIT: Zainstalowałem tego adblocka (wtyczka do firefoxa), wyłączyłem toolbary w IE i nic to nie dało. Co dalej?


--------------------
piszcie mój nick małą literą :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Marmot
post 10.10.2009 - 12:28
Post #5


;d
************

Wiek: 25 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 5,066
Dołączył: 2.06.2004
Skąd: Wrocław
Team: ;p
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Przeleć komputer jakimś Ad-Aware lub Spybot Search & Destroy.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bartas
post 11.10.2009 - 14:22
Post #6


Major User
****

Wiek: 2008 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 293
Dołączył: 1.08.2007
Skąd: Warszawa
Team: EvoGames
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


CYTAT(Marmot @ 10.10.2009 - 13:28) *
Przeleć komputer jakimś Ad-Aware lub Spybot Search & Destroy.

thumbsup.gif
Na razie jest dobrze. Zobacze co będzie potem smile.gif Dzięki.


--------------------
piszcie mój nick małą literą :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 użytkownik(ów) przegląda ten temat (1 gości i 0 anonimowych użytkowników)
0 Użytkownicy:

 RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 24.07.2017 - 5:47