Skocz do zawartości
 • Ogłoszenia

 • Gdzie świętować urodziny GMCLANu   26 użytkowników zagłosowało

  1. 1. Gdzie świętować urodziny GMCLANu


   • Warszawa (bo w centrum)
   • Szczecin (bo tam mieszka Ranma i narodził się GMCLAN)

  Żeby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować. Zobacz temat
bartas

Niechciane reklamy z IE

Rekomendowane odpowiedzi

bartas    0

Mam problem, gdy sobie normalnie surfuje w internecie (Firefox) to co jakiś czas wyskakują mi jakies reklamy z IE (jakies pierdoły, gry online itp). Szukałem w google, ale wszędzie podawali swoje logi z HiJackThis więc i ja podaje :)

 

 Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:29:56, on 2009-10-09
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Users\Bartek.bartek-computer\nhomhy.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Windows\System32\wpcumi.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2 .exe
C:\Users\Bartek.bartek-computer\Desktop\vtt\visualtooltip .exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN
C:\Windows\system32\igfxtray.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
C:\Users\Bartek.bartek-computer\Desktop\gmote\gmote     .exe
C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\openvpntray.exe
C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Users\BARTEK~1.BAR\AppData\Local\Temp\ctv154.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Windows\system32\hkcmd.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Windows\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe,C:\Users\Bartek.bartek-computer\nhomhy.exe \s
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Hotspot Shield Toolbar - {c95a4e8e-816d-4655-8c79-d736da1adb6d} - C:\Program Files\Hotspot_Shield\tbHots.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O2 - BHO: Hotspot Shield Class - {F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170} - C:\Program Files\Hotspot Shield\hssie\HssIE.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O3 - Toolbar: Hotspot Shield Toolbar - {c95a4e8e-816d-4655-8c79-d736da1adb6d} - C:\Program Files\Hotspot_Shield\tbHots.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O3 - Toolbar: (no name) - {8892C699-6978-4DD9-8EB2-951C93DB4F62} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StartupDelayer] "C:\Program Files\r2 Studios\Startup Delayer\Startup Launcher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VisualTooltip] C:\Users\Bartek.bartek-computer\Desktop\vtt\VisualToolTip.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lxaga] C:\Windows\system32\lxaga.exe \u
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [gmote] C:\Users\Bartek.bartek-computer\Desktop\gmote\gmote    .exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [SSS2006] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2006\SSS2006.exe" -firstboot (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [SSS2006] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2006\SSS2006.exe" -firstboot (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SSS2006] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2006\SSS2006.exe" -firstboot (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SSS2006] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 2006\SSS2006.exe" -firstboot (User 'Default user')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O9 - Extra button: Password Administration Box - {A26ABCF0-1C8F-46e7-A67C-0489DC21B9CC} - C:\Program Files\Lenovo\VeriFace\OpenWnd.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Password Administration Box - {A26ABCF0-1C8F-46e7-A67C-0489DC21B9CC} - C:\Program Files\Lenovo\VeriFace\OpenWnd.exe (file missing)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O13 - Gopher Prefix: 
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c99735e3958f0) (gupdate1c99735e3958f0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Hotspot Shield Service (HotspotShieldService) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
O23 - Service: Hotspot Shield Routing Service (HssSrv) - AnchorFree Inc. - C:\Program Files\Hotspot Shield\HssWPR\hsssrv.exe
O23 - Service: Hotspot Shield Tray Service (HssTrayService) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\HssTrayService.EXE
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: PCProxy - Unknown owner - C:\Windows\system32\PCProxy.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\Windows\system32\UAService7.exe
O23 - Service: VideoAcceleratorService - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe
O23 - Service: Stardock WindowBlinds (WindowBlinds) - Stardock Corporation - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\VistaSrv.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 11618 bytes

Co z tym zrobić?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Ranmus    21

Za dużo toolbarów do IE, które pewnie wywołują te reklamy. W ogóle więcej zbędnych usług nie dało się już wgrać?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
bartas    0

żadnych usług nie wgrywałem, do IE też nie instalowałem żadnych toolbarów i tak jak już mówiłem nie używam IE więc nie wiem skąd one.

EDIT: Zainstalowałem tego adblocka (wtyczka do firefoxa), wyłączyłem toolbary w IE i nic to nie dało. Co dalej?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
bartas    0
Przeleć komputer jakimś Ad-Aware lub Spybot Search & Destroy.

:thumbsup:

Na razie jest dobrze. Zobacze co będzie potem :) Dzięki.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się tutaj

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

×