Skocz do zawartości

PolskiFrancuz

Zbanowani
 • Postów

  216
 • Dołączył

 • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez PolskiFrancuz

 1. PolskiFrancuz

  Linki - Return

  Tymon wykazał się hamstwem i zamknoł temat https://forum.gmclan.org/index.php?showtopi...mp;#entry387840 Proszę tu mi odpowiedzieć :DD Potrzebuje tego,bo dziś muszę skończyć program... Proszę :)))
 2. PolskiFrancuz

  Skarga

  Tymon specjalnie i hamsko zamknoł mi temat, żebym niedostał odpowiedzi i w dodatku wie że to mi jest potrzebne pilnie. Link do tematu: https://forum.gmclan.org/index.php?showtopic=28608 Oraz obrażał mnie. I złamał kilka pkt regulaminu ! Przykładny MOD...
 3. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Dobra ja muszę lecieć bardzo proszę dać mi jakiś przykład czy cuź,żeby działało :))) Bo dobrze by było gdybym na jutro już miał :/
 4. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  LONG r = ShellExecute(NULL, "open", "http://www.microsoft.com", NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL); Chodzi o to r, ale tak było na tej stronce ;) bez ";"
 5. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Jeszcze nie zaczołem pisać bo potrzebuje tej informacji, to ma byc mały dodatek do gry, otwierać będzie mi linki odp za np zakup bron iitp, bez wchodzenie na stronke :DD KOD Form-a: #pragma once namespace DarkOrbitQuickStart { using namespace System; using namespace System::ComponentModel; using namespace System::Collections; using namespace System::Windows::Forms; using namespace System::Data; using namespace System::Drawing; /// <summary> /// Summary for Form1 /// </summary> public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form { public: Form1(void) { InitializeComponent(); // //TODO: Add the constructor code here // } protected: /// <summary> /// Clean up any resources being used. /// </summary> ~Form1() { if (components) { delete components; } } private: System::Windows::Forms::Button^ Wypo; protected: private: /// <summary> /// Required designer variable. /// </summary> System::ComponentModel::Container ^components; #pragma region Windows Form Designer generated code /// <summary> /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// </summary> void InitializeComponent(void) { this->Wypo = (gcnew System::Windows::Forms::Button()); this->SuspendLayout(); // // Wypo // this->Wypo->BackColor = System::Drawing::SystemColors::ActiveCaptionText; this->Wypo->Cursor = System::Windows::Forms::Cursors::Arrow; this->Wypo->ForeColor = System::Drawing::SystemColors::ControlText; this->Wypo->Location = System::Drawing::Point(12, 12); this->Wypo->Name = L"Wypo"; this->Wypo->Size = System::Drawing::Size(160, 25); this->Wypo->TabIndex = 0; this->Wypo->Text = L"Wyposarzenie"; this->Wypo->UseVisualStyleBackColor = false; this->Wypo->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Wypo_Click); // // Form1 // this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13); this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font; this->BackColor = System::Drawing::SystemColors::ActiveBorder; this->ClientSize = System::Drawing::Size(184, 396); this->Controls->Add(this->Wypo); this->FormBorderStyle = System::Windows::Forms::FormBorderStyle::Fixed3D; this->MaximizeBox = false; this->MinimizeBox = false; this->Name = L"Form1"; this->Text = L"DarkOrbit Quick Menu"; this->ResumeLayout(false); } #pragma endregion private: System::Void Wypo_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { LONG r = ShellExecute(NULL, "open", "http://www.microsoft.com", NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL); } private: System::Void linkLabel1_LinkClicked(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::LinkLabelLinkClickedEventArgs^ e) { } }; } Do tymona:
 6. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Skoro już tak innych obrażasz, to może zmień regulamin? Może obrażanie innych dla cb jest normalne?? Zjeb z cb i tyle... (Jak ja dostane Warna to ty powinneś stracić moda;) )
 7. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Ja mam inną wersje , ja mam MS V C++ E E , i umnie niema opcji standard .exe jak pisze w api, ale bez konsoli mam ten błąd wyrzej. A co do zachowania przede wszytkim moda, brak słuw, na innym forum już byś przestał istnieć jako mod, ale cóż...
 8. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Cytując wielkiego uczonego: <Cytat> Czy ktoś do holery umie to zrobić czy wszyscy tylko udają, bo nikt niepotrafi mi pomuc, czy to takie trudne?? Gnysek, liczę na cb :D Tylko ty w VC++ potrafisz coś mądrze wytłumaczyć :/ Bo na innych nie ma co... EDIT niezauważyłem postu 2xwyrzej Edit2: Button i akcję kliknięcia umiem, aż tak głupi niejestem
 9. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Ludzie, czy odsyłacze to tak dużo, chce zrobić buttony z odsyłaczami pierwsze umiem odsyłaczy nie, czy to takie trudne dać tut ?? A po za tym nie wyglądasz mi za osobnika mądrzejszego...
 10. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Umiem robić aplikacje okienkowe !!! Chodzi o te odsyłacze w wersji windows form !!!
 11. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Twój głupi hamski chamski i niczego niewnoszący "post" nie był potrzebny, niepomogło nie pomogło !!!
 12. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Tylko czemu nikt mi niepotrafi dobrze powiedzieć, żaden z waszych przykładów niedziała... Co za problem zrobić przykład skoro to takie proste ?? PS:: MI TO JEST BARDZO PILNIE POTRZEBNE !!!
 13. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  DAjcie może jakiś przykład dla Widows Form :)))
 14. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Ale z tej stronki niewiele łapie bo słabo u mnie z angielskim :/ Napisz po pol. proszę :) A może da mi ktoś przykład na MS VC++ EE 2010 w windows form aplikatji ??
 15. Dasz w GM8, bo podobno konwentery nie do końca dobrze konwentują :)
 16. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  To po dożuceniu mam: 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2086: 'int EXTERN_C' : redefinition 1> C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(59) : see declaration of 'EXTERN_C' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'HINSTANCE' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2086: 'int DECLSPEC_IMPORT' : redefinition 1> C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(59) : see declaration of 'DECLSPEC_IMPORT' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'STDAPICALLTYPE' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2086: 'int HINSTANCE' : redefinition 1> C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(71) : see declaration of 'HINSTANCE' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'FindExecutableW' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2086: 'int STDAPICALLTYPE' : redefinition 1> C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(59) : see declaration of 'STDAPICALLTYPE' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2065: 'LPCWSTR' : undeclared identifier 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2146: syntax error : missing ')' before identifier 'lpFile' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(83): error C2059: syntax error : ')' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'DECLSPEC_IMPORT' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C2086: 'int EXTERN_C' : redefinition 1> C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(59) : see declaration of 'EXTERN_C' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'LPWSTR' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C2086: 'int DECLSPEC_IMPORT' : redefinition 1> C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(59) : see declaration of 'DECLSPEC_IMPORT' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C2143: syntax error : missing ';' before '*' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'CommandLineToArgvW' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C2040: 'STDAPICALLTYPE' : 'int *' differs in levels of indirection from 'int' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C2065: 'LPCWSTR' : undeclared identifier 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): error C2146: syntax error : missing ')' before identifier 'lpCmdLine' 1>C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\shellapi.h(89): fatal error C1003: error count exceeds 100; stopping compilation ========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ========== Pracuje w Widow form aplication
 17. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  To do C++ jest dokumentacja ?? A propo, twój kod niedziała albo coś źle robie :/ Może niemam jakiś bibjotek ?? 1>------ Build started: Project: Dark Orbit Quick Start, Configuration: Debug Win32 ------ 1> Dark Orbit Quick Start.cpp 1>c:\documents and settings\fg\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\dark orbit quick start\dark orbit quick start\Form1.h(84): error C2065: 'NULL' : undeclared identifier 1>c:\documents and settings\fg\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\dark orbit quick start\dark orbit quick start\Form1.h(84): error C2065: 'NULL' : undeclared identifier 1>c:\documents and settings\fg\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\dark orbit quick start\dark orbit quick start\Form1.h(84): error C2065: 'NULL' : undeclared identifier 1>c:\documents and settings\fg\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\dark orbit quick start\dark orbit quick start\Form1.h(84): error C2065: 'SW_SHOWNORMAL' : undeclared identifier 1>c:\documents and settings\fg\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\dark orbit quick start\dark orbit quick start\Form1.h(84): error C3861: 'ShellExecute': identifier not found ========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
 18. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  shell execute "link"; Co mam źle ?
 19. PolskiFrancuz

  Linki :DD

  Jak w c++ Visual (pisze w VCEE 2010) zrobić,aby otwierał się linmk podany przezemnie w domyślnej przeglądarce ?
 20. PolskiFrancuz

  AutoHotKey

  ; IMPORTANT INFO ABOUT GETTING STARTED: Lines that start with a ; semicolon, such as this one, are comments. They are not executed. ; This script has a special filename and path because it is automatically ; launched when you run the program directly. Also, any text file whose ; name ends in .ahk is associated with the program, which means that it ; can be launched simply by double-clicking it. You can have as many .ahk ; files as you want, located in any folder. You can also run more than ; one ahk file simultaneously and each will get its own tray icon. ; SAMPLE HOTKEYS: Below are two sample hotkeys. The first is Win+Z and it ; launches a web site in the default browser. The second is Control+Alt+N ; and it launches a new Notepad window (or activates an existing one). To ; try out these hotkeys, run AutoHotkey again, which will load this file. #z::Run www.autohotkey.com ^!n:: IfWinExist Untitled - Notepad WinActivate else Run Notepad return #LButton::Sleep 10, MouseClick right, Sleep 10, MouseClick right, Sleep 10, MouseClick left, ; Note: From now on whenever you run AutoHotkey directly, this script ; will be loaded. So feel free to customize it to suit your needs. ; Please read the QUICK-START TUTORIAL near the top of the help file. ; It explains how to perform common automation tasks such as sending ; keystrokes and mouse clicks. It also explains more about hotkeys. Co mam źle? Powinno przy wciśnięciu lewego myszy wcisnąć prawy dwa razy i 1 raz lewy myszy
 21. Jest cały autokey w hotkeyu ale nieumiem skryptów pisać do tego :/
 22. ale jak zrobić że po wciśnięciu LPM wykonuje się akcja z hotkey-a ?
 23. Szulkam emula/program który po wciśnięciu prze ze mnie guzik to on wciska kilka dodatkowo. Przykład: konfiguruje program że jak wcisne LPM to on wciska(emuluje wciskanie) PPM+PPM (PPM*2) Potrzebne mi jest to do pewnego FPS aby np: zmieniać broń szybko, albo napis na czacie.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...