Skocz do zawartości

Danieo

Użytkownicy
 • Zawartość

  148
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutralny

O Danieo

 • Tytuł
  Cadet
 • Urodziny 07/03/1999

Contact Methods

 • Website URL
  http://danieo.pl

Previous Fields

 • Team
  TechSkull Games
 • Steam
  Danieo
 • Użytkownik GameMaker Studio
  Tak
 • Użytkownik GameMaker 8
  Nie
 • Użytkownik GameMaker 7 i wcześniejszych wersji
  Nie
 • Użytkownik Unity
  Tak
 • Uytkownik Godot
  Tak

Profile Fields

 • Skąd
  TUTAJ WPISZ JAKIEŚ MIASTO
 • Płeć
  Male
 • Interests
  Programowanie w C# i C++, tworzenie gier w Unity3D, robotyka i elektronika(urządzenia i roboty na Arduino)

Ostatnie wizyty

14381 wyświetleń profilu

About Me

Skoro zawitaÂłeÂś na mĂłj profil pewnie chciaÂłbyÂś siĂŞ czegoÂś o mnie dowiedzieĂŚ, wiĂŞc poniÂżej znajdziesz parĂŞ informacji na mĂłj temat.

Nazywam siê Daniel, jestem z rocznika 99. Od paru lat pa³am mi³oœci¹ do tworzenia gier. Moja przygoda w GameDevie zaczê³a siê od RPG Makera, przesz³a przez etap Adobe Flash, potem Unity, Game Maker, znowu Unity no i teraz ponownie Game Maker. Poza tymi programami potrafiê programowaÌ w C# i tworzyÌ strony internetowe z wykorzystaniem PHP, HTML, CSS i JS. Muzyki s³ucham ró¿nej, od rocka i metalu przez trap po jakieœ kawa³ki innych gatunków co wpadn¹ mi w ucho. Uwielbiam nowoczesn¹ technologiê i science-fition. Ksi¹¿ki... najbardziej lubiê te z gatunku science-fiction albo post apo (jestem wielkim fanem Dmitryja Glukhovskyego). Filmy podobnie jak ksi¹¿ki. Obecnie uczêszczam do Technikum Mechatronicznego. W przysz³oœci chcê prowadziÌ w³asn¹ dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z tworzeniem gier albo w³aœnie z mechatronik¹ (utrzymanie ruchu linii produkcyjnych, wdra¿anie nowych maszyn itd.). To chyba tyle co mogê o sobie powiedzieÌ, jakby ktoœ chcia³ wiedzieÌ coœ wiêcej to zawsze mo¿e do mnie napisaÌ ;)

×