IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

 
Reply to this topicStart new topic
Kalkulator (równań kwadratowych), Już był w ogródku, już witał się z gąską i wyskoczyło mu "Nie wysy
kt1117
post 9.01.2011 - 16:37
Post #1


Master of Posts
********

Wiek: 21 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 1,111
Dołączył: 2.02.2010
Skąd: ja Cię znam?
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Piszę kalkulator w C++, i jak ma mi podać wynik, wyskakuje okienko "Nie wysyłaj", kod plik to:
KOD


#include <windows.h>
#include <string>
#include <cmath>
#define ID_PRZYCISK16 100
#define ID_PRZYCISK15 101
#define ID_PRZYCISK14 102
#define ID_PRZYCISK13 103
#define ID_PRZYCISK12 104
#define ID_PRZYCISK11 105
#define ID_PRZYCISK10 106
#define ID_PRZYCISK9 107
#define ID_PRZYCISK8 108
#define ID_PRZYCISK7 109
#define ID_PRZYCISK6 110
#define ID_PRZYCISK5 111
#define ID_PRZYCISK4 112
#define ID_PRZYCISK3 113
#define ID_PRZYCISK2 114
#define ID_PRZYCISK1 115
using namespace std;
HWND hPrz1;
HWND hPrz2;
HWND hPrz3;
HWND hPrz4;
HWND hPrz5;
HWND hPrz6;
HWND hPrz7;
HWND hPrz8;
HWND hPrz9;
HWND hPrzRown;
HWND hPrzycX;
HWND hPrzycX2;
HWND hPrzDz;
HWND hPrzRaz;
HWND hPrzDod;
HWND hPrzMin;
HWND hRownanie;
HWND hwnd;
HWND hWynik;
WNDPROC g_OldWndProc;
HDC S1;
HDC S2;
const char* bufor;
int dl;
std::string strTekst;
int a;
int b;
int c;
int s;
int ss;
long double x;
long double xx;
int bb;
int buf;
int zmienna;
int ost=0;
int zmiennab;
int zmiennaa;
int zmiennac;
int x1;
int x2;

int pot(int d,int e)
{
    int f=d;
    int g;
    for(g;g<e;g++)
    {
        d=d*f;
    }
    return d;
};
int liczrown1(int a,int b, int c);
int liczrown1(int a,int b, int c)
{
    int s;
    int ss;
    long double x;
    long double xx;
    int bb;
    int buf;
    s=pot(b,2)-4*a*c;
    ss=4*a;
    ss=ss*c;
    s=s-ss;
    bb=b*-1;
    buf=2*a;

    if (s>0)
    {
        x=bb-pow(s,0.5);
        x=x/buf;
    }
    if (s==0)
    {
        x=bb/buf;
    }
    if (s<0)
    {
        x=0;
    }

    return x;
}
int liczrown2(int a,int b ,int c)
{
    int s;
    int ss;
    long double x;
    long double xx;
    int bb;
    int buf;
    s=pot(b,2)-4*a*c;
    ss=4*a;
    ss=ss*c;
    s=s-ss;
    bb=b*-1;
    buf=2*a;

    if (s>0)
    {
        xx=bb+pow(s,0.5);
        xx=x/buf;
    }
    return xx;
}

/*  Declare Windows procedure  */
LRESULT CALLBACK NewWndProc( HWND hwnd, UINT mesg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

/*  Make the class name into a global variable  */
char szClassName[ ] = "CodeBlocksWindowsApp";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPSTR lpszArgument,
                     int nCmdShow)
{
                   /* This is the handle for our window */
    MSG messages;            /* Here messages to the application are saved */
    WNDCLASSEX wincl;        /* Data structure for the windowclass */

    /* The Window structure */
    wincl.hInstance = hThisInstance;
    wincl.lpszClassName = szClassName;
    wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;      /* This function is called by windows */
    wincl.style = CS_DBLCLKS;                 /* Catch double-clicks */
    wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

    /* Use default icon and mouse-pointer */
    wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
    wincl.lpszMenuName = NULL;                 /* No menu */
    wincl.cbClsExtra = 0;                      /* No extra bytes after the window class */
    wincl.cbWndExtra = 0;                      /* structure or the window instance */
    /* Use Windows's default colour as the background of the window */
    wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

    /* Register the window class, and if it fails quit the program */
    if (!RegisterClassEx (&wincl))
        return 0;

    /* The class is registered, let's create the program*/
    hwnd = CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           szClassName,         /* Classname */
           "Code::Blocks Template Windows App",       /* Title Text */
           WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
           CW_USEDEFAULT,       /* Windows decides the position */
           CW_USEDEFAULT,       /* where the window ends up on the screen */
           544,                 /* The programs width */
           375,                 /* and height in pixels */
           HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */
           NULL,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    /* Make the window visible on the screen */
    ShowWindow (hwnd, nCmdShow);
    hPrz1=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "1",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK1,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrz2=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "2",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           50,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK2,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz3=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "3",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           100,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK3,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrz4=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "4",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           100,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK4,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrz5=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "5",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           50,       /* Windows decides the position */
           100,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK5,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz6=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "6",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           100,       /* Windows decides the position */
           100,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK6,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz7=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "7",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           150,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK7,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz8=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "8",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           50,       /* Windows decides the position */
           150,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK8,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    hPrz9=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "9",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           100,       /* Windows decides the position */
           150,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK9,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrzRown=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "=",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           200,       /* where the window ends up on the screen */
           150,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK13,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrzycX=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "X",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           150,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK10,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hPrzycX2=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "X^2",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           150,       /* Windows decides the position */
           100,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK11,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );

    //hPrzDz=CreateWindowEx (
      //     0,                   /* Extended possibilites for variation */
        //   "BUTTON",         /* Classname */
          // "/",       /* Title Text */
        //   WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
          // 220,       /* Windows decides the position */
   //        150,       /* where the window ends up on the screen */
     //      50,                 /* The programs width */
       //    50,                 /* and height in pixels */
         //  hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
    //       NULL,                /* No menu */
      //     hThisInstance,       /* Program Instance handler */
        //   NULL                 /* No Window Creation data */
          // );
    //hPrzRaz=CreateWindowEx (
          // 0,                   /* Extended possibilites for variation */
          // "BUTTON",         /* Classname */
          // "*",       /* Title Text */
         //  WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
       //    220,       /* Windows decides the position */
           //200,       /* where the window ends up on the screen */
         //  50,                 /* The programs width */
           //50,                 /* and height in pixels */
          // hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
        //   NULL,                /* No menu */
        //   hThisInstance,       /* Program Instance handler */
        //   NULL                 /* No Window Creation data */
        //   );


    /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
    //hPrzMin=CreateWindowEx (
           //0,                   /* Extended possibilites for variation */
           //"BUTTON",         /* Classname */
           //"-",       /* Title Text */
           //WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           //220,       /* Windows decides the position */
          // 100,       /* where the window ends up on the screen */
          // 50,                 /* The programs width */
         //  50,                 /* and height in pixels */
          // hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
          // NULL,                /* No menu */
          // hThisInstance,       /* Program Instance handler */
         //  NULL                 /* No Window Creation data */
         //  );

    hPrzDod=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "BUTTON",         /* Classname */
           "+",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           220,       /* Windows decides the position */
           50,       /* where the window ends up on the screen */
           50,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           (HMENU) ID_PRZYCISK12,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hRownanie=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "STATIC",         /* Classname */
           "",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           0,       /* where the window ends up on the screen */
           270,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           NULL,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
    hWynik=CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           "STATIC",         /* Classname */
           "",       /* Title Text */
           WS_CHILD | WS_VISIBLE, /* default window */
           0,       /* Windows decides the position */
           250,       /* where the window ends up on the screen */
           270,                 /* The programs width */
           50,                 /* and height in pixels */
           hwnd,        /* The window is a child-window to desktop */
           NULL,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
           S1=GetDC(hRownanie);
           S2=GetDC(hWynik);
           while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
    {
        /* Translate virtual-key messages into character messages */
        TranslateMessage(&messages);
        /* Send message to WindowProcedure */
        DispatchMessage(&messages);
    }

    /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
    return messages.wParam;
}


/*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch (message)                  /* handle the messTextOut (S1,0, 0, bufor,dl);ages */
    {


        case WM_COMMAND:
        switch( wParam )
             {
                 case 100:break;

                 case 101:break;
                 case 102:break;
                 case 103:
                            strTekst+="=0";
                            dl++;
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            x1=liczrown1(zmiennaa,zmiennab,zmiennac);
                            x2=liczrown2(zmiennaa,zmiennab,zmiennac);
                             int s;
    int ss;
    long double x;
    long double xx;
    int bb;
    int buf;
    s=pot(b,2)-4*a*c;
    ss=4*a;
    ss=ss*c;
    s=s-ss;
    bb=b*-1;
    buf=2*a;

    if (s>0)
    {
        x=bb-pow(s,0.5);
        x=x/buf;
    }
    if (s==0)
    {
        x=bb/buf;
    }
    if (s<0)
    {
        x=0;
    }
    x1=(char) x;
                            MessageBox(hwnd,(const char*) x1,"WYNIK",NULL );
                 break;
                 case 104:if (dl<33)
                            {
                                if (dl!=0)
                                {
                            if (ost==0)
                            {
                                zmiennac+=zmienna;
                                zmienna=0;
                            }
                            strTekst+="+";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            }
                            }

                 break;

                 break;
                 case 105:if (dl<33)
                            {
                            if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                                zmiennaa+=1;
                            }
                            else
                            {
                                zmiennaa+=zmienna;
                                zmienna=0;
                            }

                            strTekst+="x^2";
                            dl++;
                            dl++;
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=2;
                            }
                            }

                 break;
                 case 106:if (dl<33)
                 {
                            if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                                zmiennab+=1;
                            }
                            else
                            {
                                zmiennab+=zmienna;
                                zmienna=0;
                            }

                            strTekst+="x";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=1;
                            }
                 }
                            break;
                           break;
                 case 107:
                            if (dl<33)
                            {
                            if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=9;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+9;
                            }

                            strTekst+="9";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }

                            break;

                 case 108:
                            if (dl<33)
                            {
                             if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=8;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+8;
                            }
                            strTekst+="8";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            break;
                 case 109:
                            if (dl<33)
                            {
                             if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=7;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+7;
                            }
                            strTekst+="7";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                            ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }break;
                 case 110:
                                if (dl<33)
                            {
                                  if (ost==0)
                            {
                                if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=6;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+6;
                            }
                            strTekst+="6";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }
                            break;

                 case 111:
                            if (dl<33)
                            {
                               if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=5;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+5;
                            }
                            strTekst+="5";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }
                            break;
                 case 112:
                            if (dl<33)
                            {
                               if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=4;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+4;
                            }
                            strTekst+="4";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }break;
                 case 113:
                            if (dl<33)
                            {
                              if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=3;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+3;
                            }
                            strTekst+="3";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }
                            break;
                 case 114:
                            if (dl<33)
                            {
                                  if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=2;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+2;
                            }
                            strTekst+="2";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }break;
                 case 115:
                            if (dl<33)
                            {
                                 if (ost==0)
                            {
                            if (zmienna==0)
                            {
                             zmienna=1;
                            }
                            else
                            {
                            zmienna=zmienna*10+1;
                            }
                            strTekst+="1";
                            dl++;
                            bufor=strTekst.c_str();
                            TextOut (S1,0, 0, bufor,dl);
                              ost=0;
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox(hwnd,"B??d","Okropny",NULL );
                            }
                            }
                            break;
             }} break;

        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage (0);       /* send a WM_QUIT to the message queue */
            break;
        default:                      /* for messages that we don't deal with */
            return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
    }
    return 0;
}
, błędów, nie ma jest za to kilka ostrzeżeń, których nie zdążyłem przeczytać.


--------------------
C++,PHP(Symfony2)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
post 9.01.2011 - 16:37
Post #

Wiek:Uploader


Pani kontekstowa pokazuje swe wdzięki tylko w Valhalli lub wszędzie jeżeli nie jesteś zalogowany(a)! :3
Go to the top of the page
 
Quote Post
gnysek
post 9.01.2011 - 16:40
Post #2


Emerytowany Admin
************

Wiek: 29 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 9,057
Dołączył: 2.06.2004
Skąd: Banino / Trójmiasto
Team: Gear-Studio

gnysek


Nagrody:
Najbardziej pomocny uzytkownik (CA 2011)

Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


CYTAT(kt1117 @ 9.01.2011 - 16:37) *
błędów, nie ma jest za to kilka ostrzeżeń, których nie zdążyłem przeczytać.

CYTAT
kilka ostrzeżeń, których nie zdążyłem przeczytać.

CYTAT
których nie zdążyłem przeczytać.

CYTAT
nie zdążyłem


To w czym ty kompilujesz, że nie możesz logów przejrzeć? Może kwestia zakładki (bo w konsoli tekst to już na pewno by został)


--------------------
GMCLAN NA FACEBOOKU: facebook.com/GMCLAN

Aktualne gry w PlayStation Plus

Obecne Projekty:
[||||||||||] Word Memo - 35%
[||||||||||] Digy Digy Dig - 30% [on hold]
[||||||||||] Almora Origins - 50%
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt1117
post 9.01.2011 - 16:55
Post #3


Master of Posts
********

Wiek: 21 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 1,111
Dołączył: 2.02.2010
Skąd: ja Cię znam?
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Kompiluje w Code::Blocks, po kompilacji, ostrzeżenia się usuwają i nie mogę ich przejrzeć, ale mam pomysł, specjalnie zrobię błąd, to może uda mi się przeczytać.
E:
Jedno variable unused i jedno statement has no effect.


--------------------
C++,PHP(Symfony2)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ΨΧΞ
post 9.01.2011 - 17:05
Post #4


Szpan Bot
************

Wiek: 27 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 5,842
Dołączył: 25.06.2006
Skąd: z bagien

Nagrody:
Najlepszy silnik/przyklad (CA 2014)
Najlepszy przyklad/silnik/artykul (CA 2013)
Najlepszy silnik (CA 2010)
Najbardziej pomocny uzytkownik (Tymony 2009)
Najbardziej pomocny uzytkownik (Tymony 2008)

Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


jasna cholero, nie dziel przez zero!


--------------------
CYTAT(Sutikku @ 3.03.2016 - 23:10) *
Bot blaze wygląda na takiego, co myślami jest gdzieś w kopalni bitcoinów i przy okazji odbija tę piłkę XD

Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt1117
post 9.01.2011 - 17:10
Post #5


Master of Posts
********

Wiek: 21 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 1,111
Dołączył: 2.02.2010
Skąd: ja Cię znam?
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Gdzie dzielę przez zero? Nie mogę tego znaleść, chyba, że x=x/buf.


--------------------
C++,PHP(Symfony2)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Will
post 9.01.2011 - 20:54
Post #6


Forum Infiltrator
*******

Wiek: 27 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 808
Dołączył: 27.03.2007
Skąd: Muszyna
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


A co to litania? Życie trzeba sobie ułatwiać a nie utrudniać smile2.gif Uporządkuj całość+użyj debuggera i problem sam się rozwiąże.


--------------------

Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt1117
post 10.01.2011 - 8:12
Post #7


Master of Posts
********

Wiek: 21 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 1,111
Dołączył: 2.02.2010
Skąd: ja Cię znam?
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Spróbuje użyć debugera, ale kod to się sam taki długi zrobił. smile2.gif Nie chciało mi się za ardzo pisać to skopiowałem funkcje tworzenia okna, ale krótszym kodem to chyba nie idzie tego zrobić.


--------------------
C++,PHP(Symfony2)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tymon
post 10.01.2011 - 11:27
Post #8


Programista
************

Wiek: 28 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 5,885
Dołączył: 13.01.2005

Nagrody:
Najbardziej pomocny uzytkownik (CA 2010)

Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Samo wpisywanie liczb można by było uprościć. Po za tym, po co do takiego programu winapi? Na konsoli nie można?


--------------------
CYTAT
My words has been replaced by thoughts.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ΨΧΞ
post 10.01.2011 - 11:34
Post #9


Szpan Bot
************

Wiek: 27 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 5,842
Dołączył: 25.06.2006
Skąd: z bagien

Nagrody:
Najlepszy silnik/przyklad (CA 2014)
Najlepszy przyklad/silnik/artykul (CA 2013)
Najlepszy silnik (CA 2010)
Najbardziej pomocny uzytkownik (Tymony 2009)
Najbardziej pomocny uzytkownik (Tymony 2008)

Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Tymek, interfejs jednak się liczy jeśli program ma być user-friendly


--------------------
CYTAT(Sutikku @ 3.03.2016 - 23:10) *
Bot blaze wygląda na takiego, co myślami jest gdzieś w kopalni bitcoinów i przy okazji odbija tę piłkę XD

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tymon
post 10.01.2011 - 11:36
Post #10


Programista
************

Wiek: 28 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 5,885
Dołączył: 13.01.2005

Nagrody:
Najbardziej pomocny uzytkownik (CA 2010)

Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


A co, konsola to jest niby wrogo nastawiona?


--------------------
CYTAT
My words has been replaced by thoughts.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gnysek
post 10.01.2011 - 12:04
Post #11


Emerytowany Admin
************

Wiek: 29 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 9,057
Dołączył: 2.06.2004
Skąd: Banino / Trójmiasto
Team: Gear-Studio

gnysek


Nagrody:
Najbardziej pomocny uzytkownik (CA 2011)

Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Tak, konsola kąsa.


--------------------
GMCLAN NA FACEBOOKU: facebook.com/GMCLAN

Aktualne gry w PlayStation Plus

Obecne Projekty:
[||||||||||] Word Memo - 35%
[||||||||||] Digy Digy Dig - 30% [on hold]
[||||||||||] Almora Origins - 50%
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ΨΧΞ
post 10.01.2011 - 12:47
Post #12


Szpan Bot
************

Wiek: 27 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 5,842
Dołączył: 25.06.2006
Skąd: z bagien

Nagrody:
Najlepszy silnik/przyklad (CA 2014)
Najlepszy przyklad/silnik/artykul (CA 2013)
Najlepszy silnik (CA 2010)
Najbardziej pomocny uzytkownik (Tymony 2009)
Najbardziej pomocny uzytkownik (Tymony 2008)

Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


tymek, wiekszosc uzytkownikow przeciez nie zna i nie zamierza w ogole poznawac konsoli, czytaj: glownie kobiety


--------------------
CYTAT(Sutikku @ 3.03.2016 - 23:10) *
Bot blaze wygląda na takiego, co myślami jest gdzieś w kopalni bitcoinów i przy okazji odbija tę piłkę XD

Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt1117
post 10.01.2011 - 13:58
Post #13


Master of Posts
********

Wiek: 21 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 1,111
Dołączył: 2.02.2010
Skąd: ja Cię znam?
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


No ja chciałem dać możliwość podania dowolnego równania, a potem doprowadził bym to równanie podane przez użytkownika do stanu:
CYTAT
ax^2+bx+c=0

i wtedy już jest z górki, bo tylko liczę.


--------------------
C++,PHP(Symfony2)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mazzir
post 29.01.2011 - 22:32
Post #14


Chicken


Wiek: 21 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 4
Dołączył: 22.01.2011
Skąd: Bydgoszcz
Team: Pure Indie Games (kandydat)
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


O Boze. Wyjdz.

Chce ci sie z tym meczyc ? I to jeszcze z WinAPI ? Gratuluje wytrwalosci biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt1117
post 30.01.2011 - 21:49
Post #15


Master of Posts
********

Wiek: 21 lat
Grupa: Użytkownicy
Postów: 1,111
Dołączył: 2.02.2010
Skąd: ja Cię znam?
Uploader
Ostrzeżenia:
(0%) -----


Mam coś podobnego napisanego w gml'u, i w roli wprawki chciałem to sobie przepisać na C++. Na razie dawno w tym nie siedziałem, bo nie mam pomysłu jak poprawić te błędy.


--------------------
C++,PHP(Symfony2)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 użytkownik(ów) przegląda ten temat (1 gości i 0 anonimowych użytkowników)
0 Użytkownicy:

 RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 25.07.2017 - 15:52